Shramyogi Shikshan Sahay Yojana 2023: શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના 2023

admin
5 Min Read

Shramyogi Shikshan Sahay Yojana 2023: ગુજરાત મકાન અને બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડે ગરીબ બાંધકામ કર્મચારીઓના બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ (પીએચડી) દ્વારા પ્રાથમિક શાળા માટે નાણાકીય સહાય પ્રદાન કરવા માટે શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના(Shikshan Sahay Yojana) શરૂ કરી છે.

આ લેખ મુજબ Shramyogi Shikshan Sahay Yojana(શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના) શું છે? ઉપલબ્ધ સહાય, જરૂરી દસ્તાવેજો, સહાય માટે કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરેની સંપૂર્ણ જાણકારી હશે. તેથી કૃપા કરીને આખો લેખ વાંચવા વિનંતી.

શ્રમયોગીશિક્ષણ સહાય યોજના એ શું છે?

ગુજરાત બિલ્ડીંગ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન લેબર વેલ્ફેર બોર્ડે રાજ્યના બાંધકામ ઉદ્યોગમાં નોકરી કરતા વંચિત બાંધકામ કામદારોના બાળકોને મદદ કરવા માટે આ કાર્યક્રમની સ્થાપના કરી અને ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ડોકટરો અને એન્જીનીયર તરીકે કારકિર્દી બનાવવા આગળ વધ્યા.

યોજનાનું નામશ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના (Shramyogi Shikshan Sahay Yojana)
લાભાર્થીગુજરાતી બાંધકામ કામદારોના બાળકો
વિભાગબાંધકામ કલ્યાણ બોર્ડ ગુજરાત
મળવાપાત્ર રકમશિક્ષણ માટે રૂપિયા 30,000ની સહાય
હેલ્પલાઇન નંબર079-25502271
સત્તાવાર વેબસાઈટwww.sanman.gujarat.gov.in

શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજનાના નિયમો(Education Assistance Scheme Rules)

શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના(Shramyogi Shikshan Sahay Yojana)ના નિયમો નીચે મુજબ છે તો આ નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે જે નીચે મુજબ છે:

 • આ યોજના ફક્ત નોંધાયેલા શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ બાંધકામ કામદારો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.
 • બાંધકામ કામદારે ફાળવેલ સમયમર્યાદામાં ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે.
 • જો બાંધકામ કામદારના માત્ર બે બાળકો જ સહાય માટે લાયક હોય. દરેક બાળક માટે અલગ ઓનલાઈન અરજીઓ કરવાની રહેશે.
 • બાંધકામ કામદારોના બાળકોની વધુમાં વધુ ઉંમર 30વર્ષ હોવી જોઈએ. જો બાળક બહેરું હોય અથવા અશક્ત હોય તો વય મર્યાદા લાગુ પડતી નથી.
 • જે તે શૈક્ષણિક વર્ષ માટે માત્ર પ્રારંભિક અજમાયશ છે. જે વિદ્યાર્થી વર્ગમાં નિષ્ફળ જાય છે તે અનુગામી વર્ગો અથવા ગ્રેડમાં સહાયતા મેળવવાનો તેનો અધિકાર જતી કરે છે.
 • ઓપન યુનિવર્સિટીના અભ્યાસક્રમોમાં નોંધાયેલા બાળકો આ સહાય માટે પાત્ર નથી.
 • અરજદારે તેની અરજી નકારવામાં ન આવે તે માટે ઓનલાઈન ફોર્મ સંપૂર્ણ અને સચોટ રીતે ભરવાનું રહેશે.
આ પણ વાંચો: કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના 2023

શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજનાના લાભ(Benefits of Education Assistance Scheme)

શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજનાના લાભો નીચે મુજબ આપવામાં આવેલ છે:

 • બાંધકામ કામદારોના બાળકોને પ્રાથમિક શાળાથી ગ્રેજ્યુએટ સ્કૂલ (પીએચડી) સુધીના અભ્યાસ માટે રૂ.30,000 આપવામાં આવશે.
ધોરણસહાયની રકમહોસ્ટેલની સાથે
ધોરણ 1 થી 4 માટેરૂ.500/-
ધોરણ 5 થી 9 માટેરૂ.1000/-
ધોરણ 10 થી 12 માટેરૂ.2000/-રૂ.2500/-
પી.ટી.સી.રૂ.5000/-
આઈ.ટી.આઈ.રૂ.5000/-
ડિગ્રી કોર્ષરૂ.10,000/-રૂ.15,000/-
પી.જી. કોર્ષરૂ.15,000/-રૂ.20,000/-
ડિપ્લોમા કોર્ષરૂ.5000/-રૂ.7500/-
પી.એચ.ડી.રૂ.25,000/-
નર્સિંગ,ફાર્મસી,આયુર્વેદ,હોમિયોપેથી,પેરા મેડિકલ,ફિશીયોથેરાપીરૂ.15,000/-રૂ.20,000/-
એમ.બી.એ./એમ.સી.એ./મેડિકલ/આઈ.ટી.આઈ/એન્જીનીયરીંગરૂ.25,000/-રૂ.30,000/-

શિક્ષણ સહાય યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો(Documents required for education assistance scheme)

શિક્ષણ સહાય યોજના(Shramyogi Shikshan Sahay Yojana) માટે જરૂરી દસ્તાવેજો નીચે મુજબ છે:

આધાર કાર્ડ
વિદ્યાર્થીનું છેલ્લા વર્ષનું રિઝલ્ટ
બેન્કની પાસબુક અથવા કેન્સલ ચેક
શાળા અને કોલેજમાં ફિ ભર્યાની પહોંચ
વિદ્યાર્થીનું ચાલુ અભ્યાસક્રમનું બોનાફાઈડ સર્ટિફિકેટે
જો રૂ.5000થી વધુ સહાય હોય તો સોગંદનામું અને સબંધી પત્રક ભરવાનું રહેશે

શિક્ષણ સહાય યોજના માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

શિક્ષણ સહાય યોજના(Shramyogi Shikshan Sahay Yojana) માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે:

 • સૌપ્રથમ આ યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઈટ ઉપર જાઓ.
 • ત્યાં જઈને તમારે સૌપ્રથમ રજીસ્ટેશન કરવાનું રહેશે ત્યાં તમારે આઈડી અને પાસવર્ડ મળશે.
 • રજીસ્ટેશન કરતી વખતે તમારે બાંધકામ શ્રમિકની વિગતો પૂછવામાં આવશે જે તમારે દાખલ કરવાની રહેશે અને Create બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું.
 • ત્યારપછી તમારે આઈડી પાસવર્ડથી લોગીન કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે શિક્ષણ સહાય અને પી.એચ.ડી. યોજના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારે યોજના વિશે નિયમો અને જાણકારી મળશે તેને તમારે accept કરવાનું રહેશે.
 • પછી તમારે apply કરવાનું રહેશે અરજી apply કરવા માટે તમારે apply બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • પછી તમને તમારી personal dtails રહેશે તેમાં તમને જે પૂછવામાં આવે તે માહિતી તમારે નાખવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે યોજનાની માહિતી ભરવાની રહેશે જેમાં તમારા અભ્યાસની વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે.
 • પછી તમારે તમારા ડોકયુમેન્ટને અપલોડ કરવાના રહેશે.

FAQs-Shramyogi Shikshan Sahay Yojana 2023

1.શિક્ષણ સહાય યોજના હેઠળ કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

શિક્ષણ સહાય યોજના હેઠળ રૂપિયા 1800 થી 20,000 આપવામાં આવશે.

2.શિક્ષણ સહાય યોજના માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા કેવી રહેશે?

શિક્ષણ સહાય યોજના માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા ઓનલાઈન રહેશે.

3.શિક્ષણ સહાય યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે?

શિક્ષણ સહાય યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.sanman.gujarat.gov.in

Share this Article
Leave a comment