બેંક ઑફ ઇન્ડિયા લોન

બેંક ઑફ ઇન્ડિયા એ ભારતની એક રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક છે. તેની સ્થાપના 7 સપ્ટેમ્બર, 1906ના રોજ મુંબઇમાં કરવામાં આવી હતી. બેંક ભારતમાં 5100 થી વધુ શાખાઓ ધરાવે છે.

લોન પ્રકાર: બેંક ઑફ ઇન્ડિયા વિવિધ પ્રકારની લોનો ઓફર કરે છે, જેમ કે:

ગૃહ ખરીદી લોન વ્યવસાય લોન વાહન લોન શૈક્ષણિક લોન વ્યક્તિગત લોન

લોન લેવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

ઓળખપત્ર (આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ વગેરે) આવકનું પ્રમાણપત્ર (મેમોરેન્ડમ, પગાર સ્લિપ વગેરે) નાણાકીય સ્થિતિનું પ્રમાણપત્ર (બેંક સ્ટેટમેન્ટ, ઇન્કમ ટૅક્સ રિટર્ન વગેરે)

લોનની રકમ:

બેંક ઑફ ઇન્ડિયા પર્સનલ લોનની રકમ 1 લાખ રૂપિયાથી 10 કરોડ રૂપિયા સુધી ઓફર કરે છે.

વ્યાજ દર:

બેંક ઑફ ઇન્ડિયાનો વ્યાજ દર 9.15% થી 9.65% છે.

લોન મુદત:

લોનની મુદત 15 વર્ષ સુધી છે.

લોન માટે અરજી કરવા માટે, તમારે નજીકની બેંક ઑફ ઇન્ડિયા શાખામાં જવું પડશે.

લોન સ્વીકૃતિ:

લોન સ્વીકૃતિ પત્ર મેળવ્યા પછી, તમે લોનની રકમ ઉપાડી શકો છો.